Taizéviering

Weet je welkom bij de Taizévieringen van Taizé in Amsterdam elke eerste donderdagavond van de maand*. Lees hier meer over hoe een viering eruit ziet.

Het programma is altijd als volgt:

17:00 Samen opbouwen

18:00 Samen eten (aanmelden bij pionier@taize.amsterdam)

19:00 Themagesprek over de tekst in de viering

20:00 Taizéviering

21:00 Borrel

*Met aswoensdag en witte donderdag veranderen de data, omdat we dan samen vieren met de Nassaukerk-gemeente. Hou de agenda in de gaten.